18/01/2018 - Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο του Σ.Ε.Β.

  Αθήνα, 18/01/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
     Σας κοινοποιούμε το Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο του Σ.Ε.Β.
  H ισοτιμία γυναικών και ανδρών κάνει καλό και στην οικονομία και στην κοινωνία!
      Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός

  17/01/2018 - Επιτρεπόμενα Όρια Δαπανών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έτους 2017

  Αθήνα, 17/01/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Σας κοινοποιούμε το Φ.Ε.Κ. 26/Β’/ 15-01-2018, με το οποίο τροποποιούνται τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους έτους 2017.
     Σας ενημερώνουμε πως οι τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται στην κατηγορία Ε που μας αφορά, είναι οι εξής :

  1)  Αύξηση δαπάνης στην κατηγορία Ακτινογραφίες και Μαστογραφίες, ήταν 7,5 εκατ. σύνολο και για τις δύο κατηγορίες, ενώ τώρα έγινε διαχωρισμός τους και δόθηκαν 3 εκατ. στις ακτιν/φίες και 7 εκατ. στις Ψηφιακές Μαστογραφίες.
  2) Μειώθηκε η δαπάνη των PET/CT κατά 400.000 ευρώ
  3)  Μειώθηκε η δαπάνη των Ραδιοφαρμάκων κατά 600.000 ευρώ και
  4) Μειώθηκε η δαπάνη των λοιπών εξετάσεων και πράξεων κατά 1,5 εκατ. ευρώ.

  Φ.Ε.Κ. 26/Β’/ 15-01-2018
        Ο  Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                       Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  15/01/2018 - Ο ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. επιλέγει την λύση της Privacy Advocate για τον GDPR

  Αθήνα, 15/01/2018

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Ο ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. επιλέγει την λύση της Privacy Advocate για τον GDPR

  Ο Σύνδεσμός μας έχει ήδη ενημερώσει τα μέλη του σχετικά με τον Νέο Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα (General Data Protection Regulation,  εν συντομία, GDPR) ο οποίος θα εφαρμοσθεί άμεσα σε όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ (χωρίς να απαιτείται εθνική νομοθετική πρωτοβουλία) στις 25 Μαΐου 2018.  Κατά την ημερομηνία αυτή, οι προβλέψεις του Κανονισμού θα αρχίσουν να εφαρμόζονται άμεσα σε όλη την Ευρώπη. Δεν πρόκειται να δοθούν παρατάσεις και προθεσμίες. Η μη συμμόρφωση των επιχειρήσεων θα μπορούσε να κοστίσει ακριβά. Τα πρόστιμα φτάνουν έως και τα 20 εκατομμύρια Ευρώ ή για τις επιχειρήσεις έως και 4% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών τους.
  Από τον νέο Κανονισμό επηρεάζονται κυρίως οι εταιρείες όπως οι δικές μας που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας. Τα Δεδομένα Υγείας, τα Γενετικά & τα Βιομετρικά Δεδομένα αποτελούν Ευαίσθητα Δεδομένα που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Για την  επεξεργασία Ευαίσθητων Δεδομένων ο Κανονισμός απαιτεί την ικανοποίηση επιπρόσθετων υποχρεώσεων και θεσπίζει υψηλά πρόστιμα & διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής τους. Ο κλάδος μας είναι από τους πλέον επικίνδυνους και ευάλωτους.
  Ο ΠΑΣΙΔΙΚ εξέτασε τις διάφορες προτάσεις για την υποστήριξη των μελών του που προσφέρονται από διάφορες εταιρείες και κατέληξε στην αποδοχή της λύσης της Privacy Advocate.
  Η πρόταση της Privacy Advocate, παρουσιάζεται αναλυτικά στην σελίδα www.privacyadvocate.gr και είναι η μοναδική ολοκληρωμένη λύση. Καθώς συνδυάζει εκπαίδευση, εφαρμογή και υποστήριξη με ένα ξεκάθαρο τρόπο.
  Η Privacy Advocate είναι αποτέλεσμα σημαντικών επενδύσεων και πολύμηνης εντατικής εργασίας που σκοπεύει στην στοχευμένη παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, σε συγκεκριμένους μόνο κλάδους, όπως ο δικός μας.
  Η Privacy Advocate διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση για τον κλάδο μας η οποία περιλαμβάνει και την βαθιά γνώση του καθημερινού τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων μας. Την πρακτική / εξειδικευμένη γνώση κωδικοποίησε και προσάρμοσε στις απαιτήσεις του GDPR προκειμένου η προσαρμογή μας στις νέες απαιτήσεις να γίνει γρήγορα, εύκολα και με μικρό κόστος, διασφαλίζοντας ότι δεν θα προκληθεί «αναστάτωση» στην καθημερινή λειτουργία μας, ούτε και θα προσθέσουμε κοστοβόρες άχρηστες διαδικασίες. Περισσότερα και αναλυτικότερα μπορείτε να δείτε ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://privacyadvocate.gr/sumvouleutikes-uphresies
  Η Privacy Advocate διαθέτει ικανή εμπειρία, αφού σε αντίθεση με τις περισσότερες άλλες προτάσεις, εκτελεί ήδη σημαντικά συμβουλευτικά έργα έχοντας τύχει της προτίμησης μελών μας και αφού έχει επικρατήσει στις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες επί των σημαντικότερων ανταγωνιστών της.
  Ταυτόχρονα έχει ήδη υλοποιήσει (με μεγάλη επιτυχία) των πρώτο κύκλο των στοχευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την εφαρμογή του GDPR στην υγεία με υψηλόβαθμα στελέχη του κλάδου Υγείας, που θα κληθούν να εφαρμόσουν τον Κανονισμό. Περισσότερα και λεπτομέρειες για το σχετικό σεμινάριο μπορείτε να δείτε εδώ: http://mailchi.mp/12ec25c523c7/gdpr. Επιπλέον, συνεργάζεται με την TÜV AUSTRIA HELLAS δίνοντας την δυνατότητα, μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου, τα στελέχη να μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις που διοργανώνει η TÜV AUSTRIA HELLAS.
  Προκειμένου να κατανοήσετε τις απαιτήσεις που δημιουργούνται προτείνουμε να συμπληρώσετε ένα ειδικό test αυτοαξιολόγησης έτσι ώστε να αντιληφθείτε σε ποιο επίπεδο ήδη βρίσκεται η εταιρεία σας. Το test μπορείτε να το κάνετε online: https://privacyadvocate.gr/test-politikis-aporritoy/
  Σύντομα θα σας ενημερώσουμε για τις συγκεκριμένες δράσεις που θα κάνουμε ως Σύνδεσμος. Στο ενδιάμεσο όμως σας προτείνουμε να ενημερωθείτε και να ζητήσετε από την Privacy Advocate να σας κάνει μια παρουσίαση της λύσης της στις εγκαταστάσεις σας καθώς και αναλυτική (προνομιακή για τα μέλη του ΠΑΣΙΔΙΚ) οικονομική προσφορά.

  15/01/2018 - Μηνιαίο Δελτίο για την Ελληνική Οικονομία

  Αθήνα, 15/01/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
  Σας κοινοποιούμε το Μηνιαίο Δελτίο για την Ελληνική Οικονομία που  Σ.Ε.Β..
  Η εφαρμογή του προγράμματος τονώνει την εμπιστοσύνη και την ανάπτυξη. Πρόκληση η αύξηση των επενδύσεων.

      Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός

  12/01/2017 - Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο του Σ.Ε.Β.

  Αθήνα, 12/01/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

     Σας κοινοποιούμε το Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο του Σ.Ε.Β., προς ενημέρωσή σας.
  Πολυνομοσχέδιο αποσπασματικό, με δυσκαμψίες αλλά και αναπτυξιακό αποτύπωμα!

                           Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook