23/05/2017 - Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση 17/06/2017

  Αθήνα, 23/05/2017

  ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση

       Αγαπητό μέλος του ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ.
     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων σας προσκαλεί στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017 και ώρα έναρξης το μεσημέρι στις 12:00 με περαίωση της όλης διαδικασίας στις 17:00, στο ξενοδοχείο "ΤΙΤΑΝΙΑ".
     Στην περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο, ημέρα και ώρα την αμέσως επόμενη εβδομάδα, δηλαδή το Σάββατο 17 Ιουνίου 2017, που σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 5 του καταστατικού μας, η δεύτερη αυτή συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα, με οποιονδήποτε αριθμό ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.
     Τα θέματα για τα οποία θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση είναι :
        1) Οικονομικός απολογισμός έτους 2016 και προϋπολογισμός έτους 2017.
        2) Διοικητικός απολογισμός έτους 2016 και ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
        3) Εξέταση της προοπτικής του κλάδου με τα σημερινά πολιτικο-οικονομικά δεδομένα και προτάσεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών τους.
        4) Διενέργεια επιστημονικού συνεδρίου που θα αφορά τον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών στην υγεία, αλλά και την χρηματοδότηση του Ε.Σ.Υ. στη χώρα μας.
     Επιπλέον, όπως γνωρίζετε η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και μπορεί να αποφασίσει τη συζήτηση και για κάποιο άλλο σπουδαίο θέμα, εάν συναινέσουν όλα τα παρόντα μέλη.
     Σας υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής στη συνεδρίαση και στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έχουν μόνο τα μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, έχουν δηλαδή εξοφλήσει και την τελευταία συνδρομή τους που είναι αυτή του β' εξαμήνου έτους 2016.
     Σας επισημαίνουμε επίσης ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του καταστατικού μας, κάθε νομικό πρόσωπο - μέλος του ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση με τρία μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου εάν είναι Α.Ε., με δύο εάν είναι Ε.Π.Ε. και επ' ονόματός του εάν είναι φυσικό πρόσωπο, ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος εταιρεία. Οι παραπάνω καθοριζόμενοι εκπρόσωποι, συμμετέχουν ατομικά ή δι' εκπροσώπου από άλλο μέλος και έχουν ο καθένας από μία ψήφο στις Γεν. Συνελεύσεις.

  Με φιλικούς χαιρετισμούς
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας
  Πρόεδρος Δ.Σ.

  23/05/2017 - Νέα Επιτρεπόμενα Όρια δαπανών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  Αθήνα, 23/05/2017

  Κοινοποίηση


      Σας κοινοποιούμε το Φ.Ε.Κ. 1752/Β’/22-05-2017 με το οποίο ορίζονται τα νέα όρια δαπανών για παρεχόμενες υπηρεσίες από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υγείας, προς ενημέρωση σας.


  Φ.Ε.Κ. 1752/Β’/22-05-2017
        Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός

  19/05/2017 - Εξειδίκευση της Κλινικής Μικροβιολογίας

   Αθήνα, 19/05/2017

  Κοινοποίηση


      Σας κοινοποιούμε εγκύκλιο του Υπ. Υγείας με την οποία προσδιορίζεται η διαδικασία απόκτησης του πιστοποιητικού εξειδίκευσης της Κλινικής Μικροβιολογίας χωρίς εξετάσεις, για τους γιατρούς που το δικαιούνται, προς ενημέρωσης σας.

  Εγκύκλιος Υπ. Υγείας
        Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός

  18/05/2017 - Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο του Σ.Ε.Β.

  Αθήνα, 18/05/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Σας κοινοποιούμε το Εβδομαδιαίο Δελτίο για την Ελληνική Οικονομία του Σ.Ε.Β., προς ενημέρωση σας.
  Η συμβολή του ΣΕΒ στη διαμόρφωση της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021
       Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός

  17/05/2017 - Αλλαγή Κωδικοποίησης Εξετάσεων

  Αθήνα, 17/05/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την οποία μας ενημερώνουν για νέους κωδικούς που δημιουργούνται στη συνταγογράφηση και εκτέλεση των εξετάσεων καθώς και αυτούς που καταργούνται, ώστε
   Α) Να εξαλειφθεί η ανάγκη επανάληψης του ίδιου κωδικού εξέτασης στο ίδιο παραπεμπτικό. Με αυτές τις αλλαγές από εδώ και στο εξής σχεδόν το σύνολο των διαγνωστικών εξετάσεων προσδιορίζονται από έναν κωδικό και μία ονομασία.
  Β) Να καταργηθούν κωδικοί για τους οποίους η ίδια εξέταση επαναλαμβάνονταν και σε δεύτερο ή και περισσότερους κωδικούς.
  Γ) Να καταργηθούν εξετάσεις (κωδικοί) για τις οποίες πλέον δεν γίνεται παραπομπή από τους θεράποντες γιατρούς γιατί θεωρούνται παρωχημένες.
  Δ) Να διορθωθούν λάθη ονοματολογίας (περιγραφής εξέτασης) που είχαν γίνει στο παρελθόν, προς ενημέρωση σας.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Μορφή pdf)
        Ο  Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                  Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                                          Βιοχημικός

  Βρείτε μας στο Facebook