Ανακοίνωση - Ενημέρωση σχετικά με πλήρωση των θέσεων των Ελεγκτών Ιατρών του ΟΠΑΔ

                                                                Αθήνα, 06/07/2011

  Αγαπητοί συνάδελφοι,                                         


    Σας ενημερώνουμε ότι από 1ης Ιουλίου και μέχρι την πλήρωση των θέσεων
  των Ελεγκτών Ιατρών του ΟΠΑΔ, σε συμφωνία με το Υπουργείο Υγείας και
  Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι εντολές υγειονομικής περίθαλψης (για
  εξετάσεις, φάρμακα, κ.λπ.) μπορούν να θεωρούνται από έναν ή δύο
  εντεταλμένους από τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων ιατρούς των
  Εξωτερικών Ιατρείων, καθώς και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο ή τον
  Αναπληρωτή του στα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 29_6_2011

                                                                Αθήνα, 29/6/2011

                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

     Αγαπητοί συνάδελφοι,

     Σας πληροφορούμε ότι, εξεδόθη ανακοίνωση από το ΙΚΑ για παράταση των συμβάσεων των συμβεβλημένων με το ΙΚΑ εργαστηρίων μας για αξονικές τομογραφίες, στην οποία αναφέρεται η απόφαση του Ιδρύματος να παρατείνει την ισχύ των ανωτέρω συμβάσεων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011.

     Θα ακολουθήσουν προσκλήσεις των εργαστηρίων που έχουν ήδη σύμβαση με το ΙΚΑ από τις κατά τόπους μονάδες υγείας του Ιδρύματος στις οποίες ανήκουν, για την υπογραφή της παράτασης της ανωτέρω σύμβασης.

    Σας επισυνάπτουμε το έγγραφο του Ιδρύματος με όλες τις λεπτομέρειες και τους πίνακες των συμβεβλημένων εργαστηρίων και σας πληροφορούμε ότι μπορείτε και μόνοι σας να ανατρέξετε για όλες τις πληροφορίες στο site του ΙΚΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://sites.diavgeia.gov.gr/ika_etam/ada/4%CE%913%CE%A54691%CE%A9%CE%93-%CE%92%CE%A5 και  http://sites.diavgeia.gov.gr/ika_etam/ada/4%CE%91324691%CE%A9%CE%93-%CE%97 .

   

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ          ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ

    Ιατρός Ακτινολόγος                     Βιοχημικός

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23_6_2011

  ΑΘΗΝΑ, 27/6/2011

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

      Αγαπητοί συνάδελφοι,

   

    Σας ενημερώνουμε ότι ο νόμος με τίτλο «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ψηφίστηκε στις 16 ΙΟΥΝΙΟΥ στην συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής και δημοσιεύτηκε και στο Φ.Ε.Κ. τεύχος πρώτο, αριθμός φύλλου 150.

     Θυμίζουμε ότι στο άρθρο 6 του συγκεκριμένου νόμου υπάρχει αναφορά σε τρία θέματα, τα οποία αφορούν και τα διαγνωστικά κέντρα.

    Συγκεκριμένα στην παράγραφο 21 του άρθρου 66, παρατείνεται η προθεσμία απελευθέρωσης των επαγγελμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέχρι 15 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2011, ενώ στην παράγραφο 19 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι οι μονάδες μας μπορούν να στεγάζουν τα τμήματα πυρηνικής ιατρικής και τα απεικονιστικά τμήματα (γ-camera, C.T., M.R.I.) και σε υπόγειους χώρους που δεν είναι χαρακτηρισμένοι ως χώροι κύριας χρήσης, επί πλέον δε το σύνολο των χώρων που έχουμε εγκατασταθεί, ανήκουν στην κατηγορία «Γραφεία».

    Τέλος στην παράγραφο 6 πάλι του ίδιου άρθρου 66, αναφέρεται ότι οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες, δεν θα λαμβάνουν την επιπλέον άδεια ακτινοπροστασίας, εφόσον η ετήσια αθροιστική δόση ακτινοβολίας που δέχονται, δεν ξεπερνά του 25% του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου που θέτει ο κανονισμός ακτινοπροστασίας.

    Σας επισυνάπτουμε τις επίμαχες διατάξεις του νόμου για καλύτερη ενημέρωσή σας.

  ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

                                 Με εκτίμηση

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ                                 Ι. ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ

  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ 21_6_2011

                                                               Αθήνα, 21/6/2011

  Προς

  Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

  Κ. Ανδρέα Λοβέρδο


     Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

   

    Έχω προσπαθήσει πάνω από δύο μήνες, τηλεφωνώντας στη γραμματεία του γραφείου σας στο Υπουργείο Υγείας, να ορίσουμε μία συνάντηση για θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στην οποία δραστηριοποιούνται και τα διαγνωστικά κέντρα, ικανοποιώντας έτσι και δική σας, δημοσίως εκπεφρασμένη επιθυμία, να συναντηθείτε μαζί μας, για να ακούσετε τις προτάσεις μας και τους προβληματισμούς μας, για σημαντικές εκκρεμότητες, που δυσχεραίνουν την εύρυθμη λειτουργία των μονάδων μας και κατά την άποψή μας, την εύρυθμη λειτουργία όλου του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της χώρας μας.

    Επειδή ο χρόνος περνάει γρήγορα (έχουν ήδη παρέλθει τρεις μήνες και είκοσι μέρες από την προηγούμενη πρωτοκολλημένη αίτηση για συνάντηση μαζί σας) και τα προβλήματα ή οι εκκρεμότητες αντί να επιλύονται, παραμένουν και διογκώνονται, παρακαλώ όπως μας δεχθείτε το συντομότερο δυνατόν, για να ακούσετε τις προτάσεις μας, τις απόψεις μας και τις θέσεις μας, να κρίνετε και έτσι να δρομολογήσετε τις καλύτερες λύσεις, που θα είναι χρήσιμες και ωφέλιμες για το κοινωνικό σύνολο και για εμάς, άρα για ολόκληρη την κοινωνία μας.

     Ακολουθούν υπό μορφή υπομνήματος τα θέματα των οποίων επιθυμούμε τη διαβούλευση μαζί σας, για να είναι καλύτερα προετοιμασμένη η συνάντηση και να επιτύχουμε τις καλύτερες λύσεις.

   

       Θ Ε Μ Α Τ Α

  1. Προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία του Ε.Ο.Π.Π.Υ.
  2. Προώθηση νέου Π.Δ. για τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας των φορέων Π.Φ.Υ.
  3. Αναμόρφωση της διαδικασίας και των κριτηρίων χορήγησης άδειας σκοπιμότητας για μηχανήματα βιοϊατρικής τεχνολογίας (πρόσφατη υπουργική απόφαση).
  4. Συνολική επίλυση του προβλήματος κοστολόγησης των ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων αλλά και της καταβολής των αποζημιώσεων από τους κλάδους υγείας των ασφαλιστικών ταμείων (σύνδεση και με το πρώτο θέμα).

   

                                   Μετά τιμής

   

   

                  Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας

   

                 Γ. Βουγιούκας                  Ι. Καραμηνάς

              Ιατρός Ακτινολόγος                Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook